Foto STMJ Bakso Bakar SS Sawojajar

Alamat STMJ Bakso Bakar Jl. Danau Bratan Raya G6J-12 Sawojajar Malang.